Trogna kunder och ökade marknadsandelar

Kundnärhet syftar till att uppnå ökad marknadsandel genom att anpassa tjänster och produkter för att möta olika kunders behov.

Strategin bygger på en djup kundkännedom och insikt i kundernas affärsprocesser.  Företag med en sådan strategi måste reagera snabbt på behoven hos den enskilda kunden. Exempel på sådana kundcentrerade företag är Lexus, IBM, Virgin Atlantic och Amazon.com.

Men om din organisation inte hör till denna kategori? Hur kan du fokusera på den enskilda kundens specifika behov och samtidigt erbjuda bättre produkter med låga kostnader?

Modular Management kan hjälpa dig:

Modularisera (inte standardisera).

Det finns en viktig skillnad mellan standardisering och modularisering. Standardisering syftar till att fasa ut produkter med låga volymer för att minska antalet unika komponenter i värdekedjan. Även om detta verkar attraktivt ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv, så leder det ofta till konflikter med marknad och kunder.

Omfamna föränderliga marknader

Modularisering börjar med att förstå var det behövs variation och produktutveckling. Den accepterar olika och föränderliga marknader; den standardiserar gränssnitt snarare än produkten eller tjänsten i sig. Den gör att ett företag kan kombinera byggblock – moduler – i fler produktvarianter än marknaden och kunder kan föreställa sig.

Modular Management kan visa dig hur man får till en ny produktutformning som gör ni utvecklas med marknadens behov. Vi gör detta genom att använda vår unika metod, Modular Function Deployment®, ett tillvägagångssätt med integrerad produktutveckling som börjar och slutar med era kunders behov.