Hög produktivitet och jämn kvalitet

Operationell överlägsenhet syftar till att uppnå kostnadsledarskap genom att automatisera tillverkningsprocesser och effektivisera arbetsrutiner.

Denna strategi bygger på hög volym och standardisering – perfekt för marknader där kunderna väderar priset mer än valmöjligheten. Ledare inom operationell överlägsenhet inkluderar Wal-Mart, IKEA, FedEx och McDonald’s. De är starkt centraliserade och har en standardiserad, regelstyrd verksamhet.

Men om inte din organisation hör till denna kategori?  Hur kan din produktutvecklingsstrategi säkerställa operationell överlägsenhet samtidigt som du möter kundernas krav?

Modular Management kan hjälpa dig:

Hitta de dolda kostnaderna

I konstruktion och tillverkningsprocesser ligger fokus oftast på att minska materialkostnader. Mycket lite uppmärksamhet ägnas åt priset för att skapa och upprätthålla de delar som används för att bygga produkten. Vi refererar till detta som kostnaden av komplexitet.

Samma sak gäller för tjänsteproducerande verksamheter. Enorma komplexitetskostnader uppstår när det finns en snabb ökning av unika tjänster för att möta behoven hos varje användare. I båda fallen kommer organisationen ofta inte ha verktygen för att sätta en prislapp på denna komplexitet.

Modular Managements process ValueMap™ hjälper ditt företag att förstå dessa kostnader.  Vi integrerar informationen om din produkt eller tjänst i utvecklingsprocessen med inriktning på att minska de totala kostnaderna istället för enbart de direkta kostnaderna.

Förbättra din supply chain 

Dina modulära produkter kommer ge upphov till ett antal möjligheter inom konstruktion och tillverkning. Du kan till exempel uppnå flexibilitet och effektivitet genom att producera vissa moduler nära marknaden och andra där det är mest lämpligt utifrån kompetensområden eller tillverkningsprocesser. Eller öka genomströmningen och uppnå en effektivare monteringsverksamhet i modulproduktionsceller. Du kan också minska takt-tiden vid montering eftersom monteringsstegen blir mer lika genom standardiserade gränssnitt mellan modulerna.

Genom att analysera din supply chain med Modular Managements metodik, kan vi hjälpa dig att realisera dessa möjligheter. Vi hjälper dig att identifiera hur du omformar din supply chain för att få ett flexibelt tillverkningssystem. Modulära produkter är en förutsättning för optimering av din supply chain.