Uppnå en ledande position på marknaden

Produktledarskap syftar till att uppnå premiumpriser genom att snabbt och kontinuerligt introducera överlägsna produkter till marknaden.

Denna stategi bygger på problemlösning, lagarbete och kreativitet. Den fokuserar på ett fåtal produkter eller tjänster som kunderna är villiga att betala en premie för. Exempel på produktledare är Apple, Fidelity Investments, Pfizer och BMW.

Men om din organisation faller utanför denna kategori? Hur kan du minska tiden till lansering samtidigt som kostnaderna hålls låga och ändå möter kundernas behov?

Modular Management kan hjälpa dig:

Accelerera din nya produktutvecklingsprocess

Om dina produkter eller tjänsteutbud lanseras sent kan du inte bara förlora utebliven intäkt, utan även tappa marknadsandelar.

Vår Modular Function Deployment® process är en strukturerad metod för strategisk modularisering. Metoden innebär att man initialt spenderar tid på att bestämma marknadens krav. Och det lönar sig i slutändan.

Med rätt modulära produktutformning kan du identifiera specifika kundbehov och skapa ett högre kundvärde som du kan få betalt för. Du kommer att kunna genomföra prestandauppgraderingar och uppdatera designen snabbare och till en lägre kostnad – om och om igen.