Register

- Please Register to Access Even More Content

*Required

Password strength

+46

April 2018

Leif Östling om Modulär Design

Leif Östling har lång erfarenhet som företagsledare inom industri, bland annat som VD på Scania Trucks, styrelsemedlem i Volkswagen AG, rådgivare till Toyota Material Handling Group och ordförande för Svenskt Näringsliv. Som ny styrelsemedlem i Modular Managemement fick vi chansen att ställa några frågor om utmaningar och möjligheter.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vad ser du som de största utmaningar för industrin?

Största utmaningen är den snabba förändringstakten.

Industriföretag måste röra sig från ett traditionellt stålfokus till utveckling av sensorer och tjänster. Fokus måste flyttas från ståldesign till systemdesign och integration av ett stort antal digitala instrument och sensorer.

Hur kan företagen ta sig an denna utmaning?

Det är otroligt viktigt att hålla ordning på produktsystemet. Detta gör du genom modulär design, standardiserade gränssnitt och elektroniska och digital system som är också modulära.

Om du gör kan affärsmodellen utvecklas tack vare all den produkt- och kundinformationen som delas via nätet, vilket är en fantastisk utveckling. Du kan få en otrolig mängd information om hur produkterna och tjänsterna bör anpassas och förbättras i realtid och därigenom kommer närmare dina kunder än någonsin tidigare.

Allt detta innebär att du kan och måste ändra affärsmodellen. Annars försvinner fördelarna med digitalisering och ett modulärttänkande och du kan hamna i stora svårigheter.

Du pratar om förflyttningen från att tänka ’inside-out’ till ’outside-in’. Vad menar du?

För att skapa konkurrensfördelar behöver traditionella bolag förflyttar perspektiv. Istället för att tala om för kunderna ’detta har vi och det är det bästa du kan få’ är det viktigare att fråga ”vad behöver du?” Det är det jag menar.

Denna perspektivförskjutning tvingar organisationer att bättre förstå kundbehov och, som tillverkare och leverantör av sammanlänkade produkter och tjänster, använda den information som finns tillgänglig.

Kunden vill allt som oftast ha individuella, skräddarsydda lösningar och detta är viktigt.

Vad anser du är de största fallgroparna om du tittar framåt?

Den största faran är att inte göra någonting.

Det kan kännas enklast att fortsätta med den nuvarande affärsmodellen, eftersom den tar tid och kraft förändra affärsmodell och arbetssätt. Men för att kunna introducera modularisering måste företagskulturen oftast förändras.

Vi människor har en tendens att inte vilja förändra något, bara fortsätta som vanligt, och denna rädsla för förändring måste företagsledningen förstå och jobba med. Frågan är hur du kan motivera och stötta medarbetare genom förändring?

Enda sättet att överleva som stor organisation, inte minst idag, är att röra på sig snabbt.

Vad tycker du är det mest intressanta med modularitet?

Det mest intressanta för mig är att du inte bara bygger ett systemtänk. Du bygger också kopplingar mellan olika ingenjörersteam och produktområden och möjliggör för de att jobba tillsammans. Ingen kan jobba helt isolerad längre eftersom den tiden är förbi. Med en modulär produktarkitektur får du ett fantastiskt instrument för att skapa en bra kultur och bra sammanhållning inom hela företaget.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kontakt

Susanne Flyckt Sandström, Mediakontakt, Modular Management Group, susanne.flyckt@modularmanagement.com

Karl-Johan Linghede, VD, Modular Management Group, karl-johan.linghede@modularmanagement.com

Mars 2018

Leif Östling är ny styrelsemedlem i Modular Management

Leif Östling är ny styrelsemedlem i Modular Management, ett världsledande konsultbolag inom modularisering och konfigurering.

Leif Östling har lång erfarenhet som företagsledare inom industri, bland annat som VD på Scania Trucks, styrelsemedlem i Volkswagen AG, rådgivare till Toyota Material Handling Group och ordförande för Svenskt Näringsliv. Idag är han rådgivare till Morgan Stanley och har olika engagemang i KTH.  Han är också styrelsemedlem i EQT, the Honorary Doctors’ Academy vid Luleå tekniska universitet, Silver Life samt Södertälje Science Park.

Kort om Modular Management

Modular Management gör det som ofta anses omöjligt. Genom modulära produktarkitekturer kan Modular Managements kunder på en och samma gång öka produktiviteten, snabba upp lanseringen av nya innovativa lösningar och erbjuda marknaden kundanpassade lösningar. Bolaget grundades 1996 i Stockholm och har konsulter i Sverige, Tyskland och USA med ytterligare representation i Frankrike, Nederländerna och Japan.

Med fler än 100 genomförda program över hela världen hos kunder inom exempelvis transport, vitvaror, energi, bygg och telekom, har Modular Management etablerat sig som världsledande på modularisering och konfigurering. Bolaget erbjuder management konsulttjänster och PALMA®, en unik digital lösning för produktarkitektur.

Leif Östling, styrelsemedlem i Modular Management Group:

“Vi befinner oss i en tid med stora förändringar. Kunderna kräver skräddarsydda lösningar och bolagen måste röra sig snabbt från stål till sensorer och tjänster. Vi lärde oss på Scania att modulära lösningar med standardiserade gränssnitt skapar förutsättningar för både innovation och effektiv produktion. Tillsammans med smarta digitala system, som också bygger på moduler, går det att konfigurerar produkter som möter kundens behov och driver utvecklingen av affärsmodeller. Modularisering kopplar ihop organisationer, medarbetare, produkter och kunder på ett unikt sätt och eftersom Modular Management stödjer bolag över hela världen med just detta ser jag fram emot mitt styrelseuppdrag.”

Karl-Johan Linghede, VD Modular Management Group:

”Vi är mycket glada över att välkomna Leif i vår styrelse. Han har en otrolig erfarenhet, både bred och djup, av företag som skapar konkurrensfördelar genom modulär produktarkitektur. Som styrelsemedlem stärker han Modular Management som bolag och med sitt nätverk, sin kunskap samt erfarenhet kommer Leif bidra till våra och våra kunders framgång.”

Kontakt

Susanne Flyckt Sandström, Mediakontakt, susanne.flyckt@modularmanagement.com

Karl-Johan Linghede, VD Modular Management Group, karl-johan.linghede@modularmanagement.com

Januari 2018

Modular Management får ny VD

Karl-Johan Linghede är sedan januari 2018 ny VD för Modular Management Group.

Modular Management är världsledande på modularisering och konfigurering och Karl-Johan tar över efter företagets grundare Alex von Yxkull som arbetar vidare i bolaget via Styrelsen.

Karl-Johan har lång erfarenhet av att driva och utveckla organisationer genom management konsulting och effektiva digitala lösningar. Han kommer senast från Acando där han var Vice President and Head of Finance & Corporate Management.

Dessförinnan arbetade Karl-Johan på Scania med produktionsutveckling. Han ansvarade för investeringar i produktionskapacitet, optimering av produktionsflöden samt säkerställande av tillverkningskapacitet för nya produkter. Han har också varit verksam inom betongindustrin i Kanada och USA på familjeföretaget.

Kort om Modular Management

Modular Management gör det som ofta anses omöjligt. Genom en modulär produktarkitektur kan kunderna på en och samma gång öka produktiviteten, snabbt lansera innovativa produkter och erbjuda kundanpassade lösningar. Bolaget grundades 1996 och har idag cirka 40 konsulter i Sverige, Tyskland och USA med ytterligare representation i Frankrike, Nederländerna och Japan.

Med fler än 100 genomförda program över hela världen, för kunder inom exempelvis transport, vitvaror, energi, bygg och telekom, har Modular Management etablerat sig som världsledande på modularisering och konfigurering. Bolaget erbjuder management konsulttjänster och PALMA®, en unik digital lösning för produktarkitektur.

Karl-Johan Linghede, VD, Modular Management Group:

”Jag ser fram emot att lära känna Modular Managements kunder, konsulter och utvecklingsteam. Vi har en stark position för att kunna leverera högt kundvärde vilket är bevisat, och en unik möjlighet att växa inom både tjänsteleverans och rådgivning. Samtidigt kan vi, med PALMA®, ta position som ledande leverantör av IT lösningar som skapar, förvaltar och utvecklar produktarkitekturer. PALMA® är byggt på en revolutionerande plattform som är snabbare och mer kraftfull än allt annat. Jag är stolt över att kunna vara en del av Modular Management och ser fram emot nästa steg i bolagets tillväxt tillsammans med mina nya kolleger.”

Alex von Yxkull, Grundare och f.d. VD, Modular Management Group:

“Modular Managements Styrelse har under en tid letat efter en person som skapar möjligheter för tillväxt. Det är därför väldigt kul att kunna presentera Karl-Johan Linghede som ny VD. Själv ser jag fram emot att fokusera på försäljning och partnerrelationer som styrelsemedlem.”

Kontakt

Susanne Flyckt Sandström, Mediakontakt, Modular Management Group, susanne.flyckt@modularmanagement.com

Karl-Johan Linghede, VD, Modular Management Group, karl-johan.linghede@modularmanagement.com