Register

- Please Register to Access Even More Content

*Required

Password strength

+46
Så arbetade Modular Management med MTS

MTS, marknadsledande inom mekanisk testutrustning , ville öka lönsamheten och minska leveranstiden för sin projektbaserade verksamhetsmodell . De ville utveckla en bred produktportfölj på samma plattform och därigenom väsentligt öka effektiviteten i verksamheten.

MTS CEO Laura Hamilton: “Modular platforms have helped us build a cost advantage. We’ve reduced our unique part numbers.”

MTS landmark systems integrate the latest in MTS

Servohydraulic innovation, versatile flextest® controls, proven MTS application software and a complete selection of accessories to provide highly accurate and Repeatable static and dynamic testing across the material testing continuum.

 

Formulate

Engagemanget med Modular Management började med en ”Modular Strategi och Potential Analysis™” (MSAP™). Ett modulariseringsprogram formulerades runt MTS:s strategi och ett business case togs fram för att stödja investeringsbeslutet. Komplexitetskostnaderna utvärderades med hjälp av ValueMap™ och kvantifierade de ekonomiska fördelarna med modularisering inom MTS:s värdekedja. Programmet omfattade utvecklingen, implementeringen och förvaltningen av den modulära produktarkitekturen.

Create

En optimerad modulär produktarkitektur skapades genom att använda ”Modular Function Deployment®” (MFD®), och inom arkitekturen definierades modulvarianter and konfigureringsregler som behövdes för att konfigurera ett komplett utbud av produkter . Modul Finance™ levererade en modell som balanserade de direkta och indirekta kostnaderna i varje konstruktionsbeslut och löpande analyserade lönsamheten i modulsystemet. För att realisera den identifierade potentialen, analyserades MTS:s värdekedja genom metoden Module Supply Chain Study™. För varje modul upprättades en inköps och tillverkningsplan.

Implement

Modul Design™ användes för att konstruera standardiserade gränssnitt samtidigt med att hantera utvecklingsprocesser, prioriteringar och modulkrav. Dessa begrepp och dess dokumentation möjliggjorde för MTS att dokumentera modularkitekturen i befintliga CAD/PDM-system. Ett nytt end-to-end, integrerad konfiguratorsystem implementerades och produktionen omvandlades från en stationsbaserad montering till en monteringslina. MTS började tillverka och underhålla produktfamiljer med mycket färre unika artikelnummer vilket gav upphov till kraftigt minskade ledtider och lager.

Govern

Modular Transformation™ etablerade ett nytt arbetssätt så att fördelarna med modulariseringen skulle bli varaktiga och ge en lönsam grund för MTS . Processer i och runt värdekedjan förbättrades med beslutskriterier och verktyg för att upprätthålla det förbättrade affärsresultatet. Nya roller, såsom chefsarkitekt och produktchef för de modulär produketerna, skapades med mandat att upprätthålla och utnyttja arkitekturen.