Register

- Please Register to Access Even More Content

*Required

Password strength

+46

PALMA®

by Modular Management

Ett system för att säkerställa rätt produktutbud

Att hantera din produktarkitektur handlar om att hantera information. Vanligtvis kommer många människor i en organisation att ha sin del av data rörande funktioner och teknisk utformning av ditt produktsortiment. Ibland hanteras informationen i olika dokument såsom kalkylark och manualer. Och ibland finns det helt enkelt inne i huvudet på erfaren personal. För att nå långsiktig framgång med modulära produktplattformar, räcker detta helt enkelt inte till. Du måste kunna hantera stora mängder data som omfattar ett helt produktsortiment.

 

Vår mjukvara PALMA hjälper dig att göra just det. Det gör att du kan hantera dina produktplattformar över hela deras livscykel. Med PALMA lagras all arkitekturkritisk data du behöver lagra i en enda databas för att säkerställa kvalitet och lönsamhet över tiden.

 

palma-software.com

The result is a quicker, smoother implementation and a lasting product foundation

Informationsutbyte i realtid

Precis som alla andra produktutvecklingsprojekt, så omfattar ett framgångsrikt modulariseringprojekt ett tvärfunktionellt engagemang. Detta leder ofta till ett skyfflande av kalkylblad, handböcker och andra dokument – många av dem inaktuella – fram och tillbaka mellan olika avdelningar.

PALMA™ erbjuder en anslagstavla där all viktig produktinformation fångas upp och görs tillgängliga i realtid. Det ger en tvärfunktionell överblick av ditt produktsortiment som ger viktig information för marknad, produktion och konstruktörer genom hela MFD processen och därefter. Din personal kan arbeta med samma information i realtid vilket innebär att de kan specificera, dela och överblicka produktkrav och tekniska krav i ett gemensamt format.

Minska implementeringstid

Modularitet kan ta år att genomföra på grund av dåligt hanterad information. PALMA erbjuder en helhetssyn och detaljerad vy av kundbehov samt de produktegenskaper som uppfyller dem. Mjukvaran rymmer också de tekniska lösningar som omfattar produkten, specifikationer på moduler, gränssnitt och konfigurationsregler för dina produkter. Allt detta sker på ett strukturerat och enhetligt sätt så att dina produktutvecklare kommer att veta exakt vad de ska göra.

Resultatet? Du slipper sena konstruktionsändringar och får snabbare ut dina produkter snabbare på marknaden. Och med enkelt genererade rapporter, så slipper du långrandiga specifikationer med överlappande uppgifter. Allt detta innebär att implementeringen av modularitet kan ta månader istället för år.

Agera snabbt på kundens önskemål

Att konfigurera rätt produkt för din kund kräver förståelse och möjlighet att hantera information från många källor. Det kan vara tidskrävande att få fram korrekt data, vilket resulterar i en lång och felbenägen process. Configuration Intent i PALMA är unik hanterar smidigt logiken i produkten, och översätter den automatiskt till konfigureringsregler som exekveras av en integrerad konfigurator. Detta möjliggör snabb och enkel analys av konfigurering av ditt produktutbud.

Väl på plats, kan du enkelt omvandla PALMA konfigurationslogik till en ”back-end teknisk” konfigurator eller en ”front-end” säljkonfigurator som integrerade i din värdekedja och som kan användas av din säljare för att konfigurera en produkt med bara några få klick.

Håll din strategi

Typiskt löper livscykeln för en produktplattform över drygt decennium. Det är viktigt att följa olika uppgifter och beslut som fattas så att de hålls i linje med er strategi och marknadsmål.

PALMA är verktyget för att kontinuerligt se till att du har rätt produktutbud. Det gör att du enkelt kan spåra produkt- och konstruktionsbeslut tillbaka till strategin för att säkerställa en varaktig produktplattform.

Kontakt
Ta reda på vad modularisering kan göra för dig. Fyll i ditt namn och e-postadress så kontaktar vi dig.
+46